รถถังไทป์ 61 ความต้องการ รถถัง ของกองกำลังป้องกันตนเองแห่งญี่ปุ่น

รถถังไทป์ 61 เรืองราวทั้งหมดมันเริ่มจาก ความต้องการ รถถัง ของกองกำลังป้องกันตนเองแห่งญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นได้รับความเสียหายอย่างหนัก และโรงงานเป็นจำนวนมาก ถูกพิษสงครามทำลายจนไม่อาจฟื้นขึ้นมาใหม่ได้

และประกอบกับ ญี่ปุ่น โดนฝ่ายสัมพันธมิตรบังคับให้ ยุบกองกำลังทางทหารทั้งหมด จึงทำให้ตำรวจมีกองกำลัง เพียงอย่างเดียวคือกอง กำลังตำรวจ เท่านั้นที่ติดอาวุธเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึงต่อมา ก็ได้มีการจัดตั้ง National Police Reserve หรือ กองกำลังตำรวจติดอาวุธแห่งชาติ ซึ่งต่อมากองกำลังนี้จะพัฒนาเป็นกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินต่อไป

เมื่อสหภาพโซเวียต ได้ยึดเอาเกาะที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของญี่ปุ่น ทางตอนเหนือของฮอกไกโด และเกาะซาฮาริ (แซกคาริน) ไปและตั้งกองกำลัง ขึ้นบนเกาะ ทางการญี่ปุ่นจึงต้องจัดหารถถังเพื่อป้องกันตัวเอง จากรถถัง T-44 ของสหภาพโซเวียตในสมัยนั้น

ในปี 1950 ทางกองกำลังป้องกันตนเอง และ บริษัทมิซูบิชิ ได้เริ่มมีโครงการที่จะพัฒนารถถังของตนเพื่อทดแทน M4A3E8 สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ของสหรัฐอเมริกา ที่ได้ให้ไว้จำนวนหนึ่ง

และเนื่องด้วยว่าตอนนั้น ทางโรงงานของ มิซูบิชิ กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นตัว การผลิตเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก ทางการญี่ปุ่น จึงมีทางเลือก 3 ทางคือ สร้างรถถังใช้เอง ไม่ก็ต้องนำเข้ารถถัง M-47 patton จากสหรัฐอเมริกา หรือ จะอับเกรด M4 ที่มีอยู่

โดยเมื่อคิดคำนึงถึงการขนส่งและอื่นๆแล้ว ญี่ปุ่นกลับพบว่าหาก ซื้อรถถัง M-47 จากสหรัฐจะมีปัญหายุ่งยากกว่า เพราะ รางรถไฟของ ญี่ปุ่นนั้นใช้ความกว้างรางแบบ เคป เกจ ขนาดความกว้างราง 1.067 เมตร ทำให้ไม่สามารถ บรรทุกสิ่งของที่กว้างกว่า 3 เมตรได้ ในขณะที่รถถถัง M-47 patton มีขนาดความกว้างถึง 3.52 เมตร ย่อมจะทำให้เกิดความ ยุ่งยากในการขนส่งทางรถไฟไปยังภูมิภาคต่างๆ ประกอบกับ ทางรถไฟของญีปุ่นยังไม่ทันสมัย ในยุคนั้น ซึ่งรองรับน้ำหนัก ของสิ่งที่บรรทุกได้ไม่เกิน 35ตัน การสั้งซ์อรถถังขนาดใหญ่อาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุเมื่อต้องข้ามสะพานหรือ ลอดอุโมงค์ได้ การสั้งซื้อรถถัง M-47 patton จึงต้องตัดออกไป